2020-2021-nji okuw ýyly boýunça dalaşgärler üçin giriş synaglar hakynda maglumat

01.06.2020

Giriş synaglary we okuwa kabul edilmek 2020-njy ýylyň awgust aýynyň 11-i we 12-si, 14-15-i günlerinde “Türkmenaragatnaşyk” agentliginiň politehniki orta hünär okuw mek...

Ginişleýin

2020-2021-nji ýyly boýunça dalaşgärler üçin resmi kagyzlaryň kabul edilişiginiň başlanmagy

01.06.2020

“TÜRKMENARAGATNAŞYK” AGENTLIGINIŇ POLITEHNIKI ORTA HÜNÄR OKUW MEKDEBI 2020/2021-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler boýunça talyplyga kabul edilýändigini yglan edýär:...

Ginişleýin

Habarlaşmak üçin

Politehniki orta hunar okuw mekdebinin 1-nji binasy:

Aşgabat ş. Esgerler (2029) köçe j. 68

Telefon: +993 12 34-58-00

Telefon: +993 12 34-69-59

Politehniki orta hunar okuw mekdebinin 2-nji binasy:

Aşgabat ş. 2060 (A.Annaýew) köçe j. 20

Telefon: +993 12 34-92-52

Email

politehnikum@online.tm

Politehniki orta hünär okuw mekdebi

Baş sahypa

Dalasgär ücin

Okuw meyilnamalar

Biz barada

Habarlaşmak üçin

Adres: Aşgabat şäheri, 2029 köçe j. 64

Telefon: +993 12 34-58-00

Telefon: +993 12 34-69-59

Email: politehnikum@online.tm