Politehniki orta okuw hünär mekdebiniň okuw tejribe otagynyň düzümi

23.09.2020

Politehniki orta okuw hünär mekdebiniň okuw tejribe otagynyň düzümi iki otagdan ybarat bolup durýar.

Birinji otag: Telefon Aragatnaşyk bölümi.

Ikinji o...

Ginişleýin

Sanly Ykdysadyýet

15.09.2020

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Gahryman Arkadagymyzyň ylym-bilim ulgamyny ösdürmekde uly işlere badalga berýär. Ýurdumyzda bilim ulgamyny düýpli özg...

Ginişleýin

Habarlaşmak üçin

Politehniki orta hünar okuw mekdebiniň 1-nji binasy:

Aşgabat ş. Esgerler (2029) köçe j. 68

Telefon: +993 12 34-58-00

Telefon: +993 12 34-69-59

Politehniki orta hünar okuw mekdebiniň 2-nji binasy:

Aşgabat ş. 2060 (A.Annaýew) köçe j. 20

Telefon: +993 12 34-92-52

Email

polithehnikum@online.tm

Politehniki orta hünär okuw mekdebi

Baş sahypa

Dalaşgär üçin

Okuw meýilnamalar

Biz barada

Habarlaşmak üçin

Adres: Aşgabat şäheri, 2029 köçe j. 64

Telefon: +993 12 34-58-00

Telefon: +993 12 34-69-59

Email: politehnikum@online.tm