Sanly Ykdysadyýet

15.09.2020

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Gahryman Arkadagymyzyň ylym-bilim ulgamyny ösdürmekde uly işlere badalga berýär. Ýurdumyzda bilim ulgamyny düýpli özg...

Ginişleýin

Politehniki orta okuw hünär mekdebiniň okuw tejribe otagynyň düzümi

23.09.2020

Politehniki orta okuw hünär mekdebiniň okuw tejribe otagynyň düzümi iki otagdan ybarat bolup durýar.

Birinji otag: Telefon Aragatnaşyk bölümi.

Ikinji o...

Ginişleýin

Habarlaşmak üçin

Politehniki orta hünar okuw mekdebiniň 1-nji binasy:

Aşgabat ş. Esgerler (2029) köçe j. 68

Telefon: +993 12 34-58-00

Telefon: +993 12 34-69-59

Politehniki orta hünar okuw mekdebiniň 2-nji binasy:

Aşgabat ş. 2060 (A.Annaýew) köçe j. 20

Telefon: +993 12 34-92-52

Email

polithehnikum@online.tm

Politehniki orta hünär okuw mekdebi

Baş sahypa

Dalaşgär üçin

Okuw meýilnamalar

Biz barada

Habarlaşmak üçin

Adres: Aşgabat şäheri, 2029 köçe j. 64

Telefon: +993 12 34-58-00

Telefon: +993 12 34-69-59

Email: politehnikum@online.tm